fbpx

Fysioterapi

  • Klinikken Nørreport

Hvad er fysioterapi?

Fysioterapi er en række behandlingsmetoder og aktiviteter, som retter sig mod kroppens bevægelsespotentiale og derved hjælper den enkelte til at fungere bedst muligt. Formålet er at behandle og forebygge sygdomme og lidelser i bevægeapparatet.

Fysioterapeuter behandler syge, samt fremmer sundheden hos raske mennesker ved at arbejde ud fra en forståelse af, at kroppen hænger sammen og påvirkes af omgivelserne. På denne måde arbejder fysioterapeuter med afsæt i, at hvert menneske er unikt og har forskellige behov og ressourcer.

Ved den første konsultation afdækkes dine problemer på baggrund af en grundig undersøgelse og sygehistorie. Afhængig af symptomer og skadens omfang kan det være relevant at inddrage informationer omkring din nuværende livsstil, for at kunne vejlede i hensigtsmæssige ændringer. Dette udmunder sig i en funktionsdiagnose, som sikrer dig en forståelse af dit problem, og danner grundlaget for det videre behandlingsforløb. Ofte vil du være henvist af en af klinikkens kiropraktorer, i så fald vil den videre behandling ske i dialog med kiropraktoren, for at sikre det bedst mulige behandlingsforløb.

Fysioterapi udøves med henblik på at udvikle, vedligeholde eller genoprette maksimal bevægelse og funktionsevne livet igennem og kan gavne mennesker i alle aldre, lige fra nyfødte børn til ældre. Fysioterapi benyttes ved omstændigheder, hvor bevægelse og funktionsevne er truet på grund af aldring, tilskadekomst, sygdom eller andre faktorer.

Fysioterapeuter

Læs mere om behandleren: Frederik Rasmussen

Frederik Rasmussen

Fysioterapeut

Læs mere om behandleren: Simen Leithe Haukø

Simen Leithe Haukø

Fysioterapeut