fbpx

Behandlinger

Vores tværfaglige team består af kiropraktorer, en osteopat, fysioterapeuter, en fodterapeut, en zoneterapeut, en kostvejleder, akupunktører, massører og en jordemoder på to lokationer i midten af København.

Vi er alle løbende i faglig udvikling.

Læs mere om behandlingen: Kiropraktik
Kiropraktik

En kiropraktor er specialist i undersøgelse og diagnostik samt behandling og forebyggelse af gener i kroppens bevægeapparat. Ved bevægeapparatet menes kroppens led, muskler, bindevæv og nervesystemet. Hvad er kiropraktik? Kiropraktik er en meget effektiv, sikker og skånsom behandlingsform af funktionsnedsættelse og gener i bevægeapparatet. Mange symptomer som hovedpine, brystsmerter, svimmelhed og kvalme samt smerter i rygsøjlen, bækken, kæber, arme eller ben kan behandles af en kiropraktor, hvis årsagen stammer fra bevægeapparatet. Kiropraktoren er specialist i at finde årsagen til dine smerter. Se symptomoversigt. ”Kiro” er græsk og betyder hånd. Ved kiropraktisk behandling benyttes en lang række håndgreb som stræk, mobilisering og manipulation af kroppens led og muskler med det formål at optimere leddenes funktion. Låste led, spændinger og funktionsforstyrrelser kan opstå ved længere tids fejlbelastning eller ved en pludselig forkert eller uheldig bevægelse. Hvis du har det skidt, fysisk eller psykisk, kan det betyde, at du spænder i musklerne. Denne spænding kan med tiden udvikle sig til stive og låste led - og deraf en lang række afledte symptomer som din kiropraktor kan hjælpe dig med. For optimalt udbytte af den kiropraktiske behandling, kan det være nyttigt at kombinere med andre behandlingsformer. I Kiropraktik i Centrum vægter vi tværfaglighed højt og har tilknyttet en række forskellige behandlere, som selvstændige behandlingstilbud eller som supplement til den primære behandling. Ved at have flere behandlere under samme tag, har vi mulighed for et effektivt tværfagligt samarbejde som sikrer, at patienten får den bedst mulige behandling. Hvorfor er kiropraktisk behandling så effektiv? Det hurtige stræk af leddet, som sker ved en manipulationsbehandling, medfører en umiddelbar stimulering af tusindvis af receptorer (mekano-receptorer), som er indbygget i og omkring leddet og leddets muskulatur. Dette fører til en umiddelbar reflektorisk afslapning af overspændt, dyb muskulatur, som har hindret leddet i at bevæge sig normalt. Når et led ikke bevæger sig normalt kan der opstå forskellige symptomer og gener. Denne genetablering af normal led bevægelse afhjælper derfor disse symptomer - uanset om det er smerte, uro, ubehag, prikken, stikken, sovende fornemmelse eller fornemmelse af stivhed og/eller spænding mm. Derudover vil denne stimulering af mekano-receptorer aktivere hurtigtledende nervetråde. Når disse aktiveres, hæmmer de impulserne fra de nerver, som sender information om smerte ind til centralnervesystemet. Hermed når smerten ikke vores bevidsthed. Derfor kan kiropraktik umiddelbart lindre smerte. Ved en manipulation sker desuden en kemisk proces i og omkring leddet, så der frigives en masse af kroppens egne smertedæmpende stoffer (neuropeptider) igen smertelindrende. Hvis et led har været låst længe, vil det hurtige stræk af leddet kunne strække evt. forkortet bindevæv eller arvæv således, at dette ikke fastholder leddet i en uhensigtsmæssig og låst stilling. Det medfører, at du med det samme oplever en bedre funktion af leddet. Er der bivirkninger ved kiropraktisk behandling? Ved enhver behandling er der potentielle bivirkninger. Ved kiropraktisk behandling,som ved andre behandlinger, kan der være både negative og positive bivirkninger. Ømhed og træthed er de mest almindelige bivirkninger ved kiropraktisk behandling. Meget sjældent kan forbigående bivirkninger som svimmelhed og kvalme forekomme. I en svensk undersøgelse fandt man, at hver fjerde patient oplevede positive reaktioner på manipulation som f. eks lettere åndedræt, bedre syn eller hørelse, bedre fordøjelse og positive forandringer i hjerterytme og blodtryk. Dette er helt i overensstemmelse med de erfaringer, kiropraktorerne dagligt gør sig i klinikken. Vi kalder dem for positive bivirkninger eller sidegevinster ved manipulation. Ny forskning viser, at alvorlige komplikationer i forbindelse med manipulation forekommer yderst sjældent. Risikoen skal ses i forhold til det oftest brugte alternativ - nemlig smertestillende medicin, hvor risikoen for alvorlige komplikationer er mange tusinde gange større. Hvorfor siger det knæk? Når kiropraktoren manipulerer et led, trækkes ledfladerne meget hurtigt nogle få millimeter fra hinanden. Herved opstår et kortvarigt undertryk i leddet, der medfører en kemisk reaktion, som bringer noget af ledvæsken over på gasform. Når leddet skal tilbage til ligevægt igen, opstår en lille gas bobbel og der lyder et knæk. Denne knæklyd har givet liv til mange myter om kiropraktik. Link til video: https://www.youtube.com/watch?v=aJLU-4M-hdE Hvad vil det sige, at et led er låst? Det betyder, at der er nedsat eller ingen bevægelse i leddet. Hvis et led bevæger sig dårligt, ofte som følge af en vedvarende belastning, kan der opstå irritation i og omkring leddet, som medfører, at leddet spænder yderligere til. Dette kan føre til at blodet får svært ved at komme til og fra det involverede område og som følge heraf kommer der ikke ilt til musklerne, og affaldsstoffer transporteres ikke væk, hvilket fører til yderligere irritation i og omkring leddet. En ond cirkel er i gang, leddet bliver mere og mere stift, og smerte kan opstå enten pludseligt eller ofte gradvist. Således opstår et hold i eksempelvis nakke eller ryg. Får man løse led, hvis man får flere behandlinger? Nej – det er en gammel skrøne. Tværtimod får man genoprettet normal bevægelighed generelt i og omkring de led, som bliver behandlet. Hvor lang tid tager det, før jeg får det bedre? Det er vanskeligt at sige. Der er mange faktorer, der spiller ind på prognosen. Diagnose, alder, grundform,psykologiske faktorer og symptomernes varighed er alle vigtige faktorer. Hvis du har mulighed for at holde pause eller reducere nogle af de faktorer, som har forvoldt problemet, kan det fremskynde bedring. Det er ofte først muligt at give et foreløbigt svar på, hvor længe sygdomsforløbet eller symptomerne vil vare, efter de første to til tre behandlinger. Man skal huske, at problemet ikke nødvendigvis er løst, fordi smerten forsvinder hurtigt. Er det en fordel at sygemelde sig når man har ondt? Nej ! - Som oftest anbefales det, at man så vidt muligt holder sig i gang med arbejde og sine sædvanlige daglige gøremål. Men i nogle tilfælde kan det være relevant med at modificere disse eller en sygemelding. Her vil din kiropraktor sammen med din læge og evt arbejdsgiver kunne vejlede dig. Hvis man først én gang har haft ondt i ryggen, er man så yderligere udsat for, at det sker igen? Ondt i ryggen er det, man kalder en livsstilssygdom. 60-80 % af befolkningen oplever ondt i ryggen i løbet af livet. Ofte går det over igen enten med eller uden behandling. Op mod 90 % af alle, der har lidt af rygsmerter, får tilbagefald, hvis - og når de vender tilbage til deres sædvanlige levevis. Hvis man derfor har haft flere tilbagefald med ryggen, kan det være en god idé som forebyggende indsats at opsøge ens kiropraktor med jævne mellemrum i stedet for kun at søge behandling, når skaden er sket. Dette kan dog aldrig erstatte den indsats, man selv kan gøre, ved at holde sig i god form og træne ryggen regelmæssigt. Skal jeg bruge is eller varme? Paradoksalt nok kan  både is og varme være effektive og kan lindre smerter fra led og muskler. Men som hovedregel anbefaler vi is, de føreste 6 timer, til akutte eller nyligt opståede skader. Is bedøver de små nerveender, der sender information om smerte videre ind til centralnervesystemet – og virker derfor smertestillende. Når man fjerner isen, sker efterfølgende en  forøgelse af blodgennemstrømningen i området, og derfor nedbringes lokal hævelse direkte. Indirekte vil den mindskede hævelse føre til yderligere smertelindring. Varme har ikke denne dobbelte effekt, men kan virke beroligende og muskelafslappende. Efter de første seks timers is-behandling anbefales det at veksle mellem is og varme. Få mennesker tåler ikke is-behandling. Har man gigtsmerter, kan kulde forværre ledsmerter. Lider du af gigt, er det bedst at bruge varmepude. Hvem kan tåle kiropraktisk behandling? Alle kan som udgangspunkt tåle kiropraktisk behandling. Behandlingen tilpasses efter alder, størrelse og andre faktorer, som kiropraktoren er uddannet til at identificere efter en grundig sygehistorie og undersøgelse. I få tilfælde vil kiropraktoren slet ikke kunne behandle dig. f.eks., hvis vi opdager brud, ledskred, infektion, enkelte gigtsygdomme, kræft eller eksempelvis nogle medfødte knogleanomalier. Ligeledes behandler vi ikke, hvis der er neurologiske udfald, som er i forværring. Din kiropraktor er specialist og derfor uddannet til at identificere disse tilstande og vil videre henvise dig til egen læge, hvis nødvendigt. Skal jeg holde mig i ro, når det gør ondt i ryggen? Så vidt muligt skal du forsøge at opretholde normal aktivitet, når du har ondt i ryggen. Bevægelse udkonkurrerer smerte, og derfor vil man ofte få det bedre under og efter bevægelse. Let motion er generelt meget effektivt til at kontrollere smerter fra led: ”Hellere gå end stå”. Desuden har bevægelse og motion mange positive sidegevinster, som samlet set hjælper dig, når det gør ondt. Se ”Gode råd” afsnittet. Hvad er en kiropraktisk konsultation? Din første konsultation vil handle om, at kiropraktoren stiller sin diagnose på baggrund af din sygehistorie, en klinisk undersøgelse og eventuelt en røntgenundersøgelse. Under den første konsultation får kiropraktoren også en generel fornemmelse for, om der er nogle særlige ting eller barrierer som man skal være opmærksom på - f.eks om der er “kiropraktor skræk” - angst for “knækket”. I disse tilfælde er det vigtigt at blive beroliget med, at der er flere alternative stræk og blød mobilisering, som kan tages i brug. Sygehistorien Ved den første konsultation skal du med egne ord forklare, hvad du fejler. Hvor gør det ondt, hvad er der sket, hvordan føles det, hvad gør det værre og bedre osv. Med udgangspunkt i din forklaring vil kiropraktoren stille mange uddybende spørgsmål for yderligere at forstå relevante sammenhænge og årsager til dine symptomer. Du vil også blive spurgt om tidligere sygdomme, skader, indlæggelser, medicinforbrug, belastninger i hjemmet, på arbejde og i fritiden mm. Din sygehistorie vil altid være den mest centrale del af den diagnostiske proces. Kiropraktoren har tavshedspligt og vil journalføre de oplysninger, han får fra dig. Den kliniske undersøgelse Undersøgelsen starter med, at kiropraktoren inspicerer og analyserer din kropsholdning, din bygning og muskulatur, både mens du står stille, og mens du er i bevægelse. Kiropraktoren kortlægger derefter systematisk funktionen af bevægeapparatet – dvs. alle led i bækken, rygsøjle og nakke - samt ofte også fra arme og ben -  for at lokalisere om eventuelle fejlfunktioner i led og muskler kan have sammenhæng med dine symptomer. Kiropraktoren bruger sine hænder (palpation) for at finde smerte kilder i senefæster, muskulatur, led og nerver. Ofte findes smertepunkter i muskulaturen (såkaldte trigger-punkter) og betændte sener eller muskelfæster som følge af ubalancer i muskulatur, der kan være for kort, stram eller svag. Fejlfunktion i led fører ofte til ubalancer i muskulaturen. Fejlfunktion i led og muskulatur giver desuden ofte symptomer fjernt fra området, hvor problemet sidder. Dette kaldes ”refereret smerte”. Et klassisk eksempel på dette kan være hovedpine som følge af fejlfunktion i nakken. Et andet eksempel kan være åndedrætsbesvær og smerter i brystet som følge af fejlfunktion af ryggens led mellem skulderbladene. Klassiske ortopædiske undersøgelser indgår som en fast del af den kliniske undersøgelse. Neurologiske undersøgelser af reflekser, følesans og muskelstyrke udføres, hvis der er den mindste mistanke om, at en nerve kan være påvirket som følge af f. eks. forkalkninger eller diskusprolaps. Din kiropraktor vil vurdere, om det er nødvendigt med en røntgenundersøgelse. Hvis det er tilfældet, har vi hos Kiropraktik i Centrum eget digitalt røntgenudstyr således, at undersøgelsen kan foretages umiddelbart. Hvis der er uklarheder eller behov for supplerende undersøgelser før diagnosen kan stilles, vil vi med din tilladelse kontakte din egen læge. Hvis vi vurderer at årsagen til dine symptomer ikke stammer fra bevægeapparatet, vil du blive henvist til din egen læge eller anden relevant specialist. Det er fast procedure at din læge får tilsendt en beskrivelse og resultat at de røntgenbilleder der tages på klinikken. Efter diagnosen er stillet, vil kiropraktoren informere dig om problemets omfang og sammen med dig lave en behandlingsplan således, at din krops normale / optimale funktion genoprettes. Som regel indledes behandlingen allerede ved den første konsultation. Uddannelsen I Danmark uddannes kiropraktoren på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet. Det er en fem-årig uddannelse efterfulgt at et års turnus hos en praktiserende kiropraktor. Læs mere her Utilsigtede hændelser Som oftest går alt som det skal. Men nogle gange sker der desværre alligevel noget som ikke burde være sket. Det kalder vi en “utilsigtet hændelse”.   I tilfælde af utilsigtede hændelser henviser vi til følgende retningslinjer fra Styrelsen For Patientsikkerhed. Læs mere her.

  • Klinikken Nørreport
  • Klinikken Gammeltorv
Læs mere om behandlingen: Fysioterapi
Fysioterapi

Hvad er fysioterapi? Fysioterapi er en række behandlingsmetoder og aktiviteter, som retter sig mod kroppens bevægelsespotentiale og derved hjælper den enkelte til at fungere bedst muligt. Formålet er at behandle og forebygge sygdomme og lidelser i bevægeapparatet. Fysioterapeuter behandler syge, samt fremmer sundheden hos raske mennesker ved at arbejde ud fra en forståelse af, at kroppen hænger sammen og påvirkes af omgivelserne. På denne måde arbejder fysioterapeuter med afsæt i, at hvert menneske er unikt og har forskellige behov og ressourcer. Ved den første konsultation afdækkes dine problemer på baggrund af en grundig undersøgelse og sygehistorie. Afhængig af symptomer og skadens omfang kan det være relevant at inddrage informationer omkring din nuværende livsstil, for at kunne vejlede i hensigtsmæssige ændringer. Dette udmunder sig i en funktionsdiagnose, som sikrer dig en forståelse af dit problem, og danner grundlaget for det videre behandlingsforløb. Ofte vil du være henvist af en af klinikkens kiropraktorer, i så fald vil den videre behandling ske i dialog med kiropraktoren, for at sikre det bedst mulige behandlingsforløb. Fysioterapi udøves med henblik på at udvikle, vedligeholde eller genoprette maksimal bevægelse og funktionsevne livet igennem og kan gavne mennesker i alle aldre, lige fra nyfødte børn til ældre. Fysioterapi benyttes ved omstændigheder, hvor bevægelse og funktionsevne er truet på grund af aldring, tilskadekomst, sygdom eller andre faktorer.

  • Klinikken Nørreport
  • Klinikken Gammeltorv
Læs mere om behandlingen: Osteopati
Osteopati

Hvad er osteopati? Osteopati er en medicinsk videnskab, som søger at genskabe menneskets korrekte funktion. Balancen mellem knogler, muskler og nervesystem stimuleres og gøres optimal ved hjælp af manuel behandling. En osteopat arbejder med kroppens funktionelle problemer og søger at skabe  ligevægt i kroppens forskellige systemer – nerver, muskler, knogler, organer, kranie – og alle de strukturer som har forbindelse til bindevæv samt blodkar og nerver. Udover dette rådgives der til en bedre sundhedstilstand. En osteopat behandler kun med hænderne gennem manipulation, tryk og stræk – uden brug af medicin, nåle eller andre kirurgiske instrumenter. Osteopati kaldes også manuel medicin, fordi en osteopat alene ved at bruge sine hænder stiller diagnose, lindrer smerter og fjerner de blokeringer, der generer og plager din krop og nedsætter din bevægelighed og udfoldelsesmulighed. Hvordan fungerer osteopati? Ved at fjerne blokeringer og forbedre leddenes bevægelsesudslag og -kvalitet, korrigeres funktionsindskrænkninger og funktionelle forandringer i led og kroppens bløde væv. Behandlingen kan forbedre kredsløbet og drænagen i det berørte område, hvilket fremmer helbredelsen ved at forbedre nærings- og ilttilførelsen til vævet og fjerne stofskifteprodukter/affaldsstoffer. Nervernes funktion påvirkes ligeledes. Dette sker ved at nerver, der har siddet i klemme eller fået tryk, frigøres samt sikres en tilstrækkelig blodforsyning. Osteopati er effektivt ved såvel akutte problemer som skader og gener, der er opstået over længere tid. Filosofien bag osteopati? Hos en osteopat vil du blive behandlet ud fra 3 grundlæggende principper: Kroppen er en helhed og skal betragtes/behandles som sådan Kroppen kan under de rigtige betingelser helbrede sig selv Kroppens struktur og funktion er afhængige af hinanden Osteopaten er specialiseret i at se på, hvordan forskellige dele af kroppen – knogler, led, bindevæv, muskler, organer mm. – arbejder og påvirker hinanden. Netop ved at betragte kroppen som en helhed og arbejde sig ind på de dybereliggende årsager til symptomerne, opstår der hurtigt effektive og holdbare resultater ved en osteopatisk behandling. Dette ses ofte allerede efter et kort behandlingsforløb. Derfor slutter selve behandlingen ikke, før osteopaten så at sige har gjort sig selv overflødig. Når den optimale balance i kroppen er genskabt, vil osteopaten nemlig rådgive patienten omkring, hvilke værktøjer og muligheder, det kan f.eks. være øvelser, der skal til for at fastholde denne optimale funktion.

  • Klinikken Nørreport
Læs mere om behandlingen: Akupunktur
Akupunktur

På klinikken behersker vi tre forskellige former for akupunktur, som vi benytter både som selvstændig behandlingsform og som supplement til den kiropraktiske behandling. Kombinationen af specifik ledbehandling og akupunktur har vist sig yderst effektiv ved forskellige smertetilstande i eller stammende fra muskler og led. Akupunktur er blevet mere og mere anerkendt inden for det etablerede behandlingssystem, og der er tiltagende forskningsmæssigt belæg for effekt ved flere smertetilstande. Klassisk traditionel akupunktur Akupunktur er en 4000 år gammel, kinesisk behandlingsform, som bygger på teorien om, at der i kroppen løber baner (meridianer) med elektromagnetisk energi, også kaldet Qi. Qi er den energi, der får alt i organismen til at fungere optimalt. Bliver Qi blokeret (af fysiske eller psykiske årsager) kommer der ubalance i kroppen, som kan give sig til udtryk på mange forskellige måder f.eks. hovedpine, iskiassmerter, svækkelser i immunsystemet eller problemer med huden o.l. Behandling med nåle er en del af akupunkturen og bruges til at ophæve disse Qi-blokeringer således, at kroppens egen healing optimeres. Evidensbaseret akupunktur Ved den evidensbaserede akupunktur bruges naturvidenskabelige forklaringsmodeller med forankring inden for anatomien, fysiologien og sygdomslæren, som man kender inden for den vestlige medicin. Metoden vinder tiltagende udbredelse som smertebehandling hos læger i Danmark. Dry needling Dry needling er strengt taget ikke en akupunkturform, men en meget effektiv og relativ smertefri måde at behandle spændt og smertefuld muskulatur på. Nålen sættes direkte i muskelknuder (myoser), som herefter har en tendens til at forsvinde allerede efter få sekunder. Dry needling som behandlingsform er opstået efter, man har forsøgt at behandle disse muskelknuder med blokader. Man opdagede, at ofte var nåle alene uden blokade lige så effektive som indstik med blokade. I betragtning af at effekten er den samme, og man undgår alle bivirkningerne ved blokader, er dry needling et oplagt supplement i behandlingen af muskler og led. ”De tørre nåle” hentyder altså til, at de er uden blokade. Dry needling er særligt nyttigt ved akutte tilstande, hvor muskulaturen kan være så spændt, at ledbehandling umiddelbart ikke kan påbegyndes. Ligeledes er det nyttigt hos de få patienter, som af forskellige grunde ikke kan tåle kiropraktisk ledbehandling. Dry needeling benyttes som supplement til behandling på klinikken af alle klinikkens kiropraktorer og vores fysioterapeuter.

  • Klinikken Nørreport
Læs mere om behandlingen: Zoneterapi
Zoneterapi

Hvis det ønskes, kombineres zoneterapien med klassisk akupunktur og øreakupunktur. Zoneterapi stimulerer kroppens evne til at regulere sig selv og dermed opnå naturlig balance. Zoneterapi anvendes til en lang række funktionsforstyrrelser i f.eks. fordøjelseskanal, kredsløb, nervesystem (stress & smertetilstande), hormonsystem, luftveje, immunsystem og i muskler og led. Teorien bag zoneterapi er, at der under eller på fødderne findes et fuldstændigt kort over den menneskelige krop. Hver del af kroppen har en zone, som er repræsenteret på foden og kaldes en reflekszone. Er der ømhed i en reflekszone, kan det hænge sammen med at en del af kroppen ikke fungerer optimalt. Ved at behandle de ømme reflekszoner med specielle tryk kombinationer, kan zoneterapi påvirke organerne til en bedre funktion, og dermed genoprette kroppens balance. Under og efter behandlingen stiger blodcirkulationen til de indre organer, krop og psyke afspændes. Forskning har vist, at behandlingen stimulerer blodtilførslen i de pågældende vævsområder, så ilt, næringsstoffer og affaldsstoffer kan transporteres frit. Med zoneterapi optimeres kroppens evne til selvhelbredelse. Klinikkens zoneterapeut Helle Virenfeldt har gode erfaringer med: Småbørn med mange grådtimer (kolik), ondt i maven og øget spændingsniveau i kroppen. Infertilitet – optimere fertilitet, f. eks efter mange års brug af p. piller, eller i forbindelse med fertilitetsbehandling hos lægen. Hormonelle forstyrrelser, f.eks. menstruationssmerter, uregelmæssig eller manglende menstruation, PMS, uren hud, PCOS, insulinresistens, hedeture m.m. Skader og smerter i bevægeapparatet. Astma, allergi/fødevareintolerance. Fordøjelsesproblemer hos børn og voksne Gentagne infektioner, f.eks. bihulebetændelse, blærebetændelse. Lindring af bivirkninger ved kemoterapi. OBS: der udføres normalt ikke zoneterapi, hvis patienten har feber (spørg zoneterapeuten, hvis du er i tvivl).   Zoneterapi til mor & barn I den første tid som nybagt familie er der selvfølgelig meget fokus på jeres lille barn og dets trivsel. Det er helt naturligt. Men det betyder også meget for dit barns trivsel, at I har det godt. Hvordan har du det? Zoneterapi til mor og barn på samme tid er et tilbud til dig, som ønsker at give dig selv egenomsorg for en stund sammen med dit barn. Zoneterapi kan afhjælpe og lindre rigtig mange problematikker både hos mor og barn. Stress Søvnbesvær Fordøjelsesbesvær / ondt i maven Spændinger og spændingshovedpine Gylperi / reflux Gentagne infektioner Hormonelle ubalancer Stimulere mælkeproduktion Behandlingen består af zoneterapi og akupressur til mor og barn. Desuden vejleder jeg i, hvordan du kan stimulere dit barn derhjemme med zoneterapi, for at understøtte min behandling. Behandlingen varer en time og ved behov, er der selvfølgelig mulighed for at give dit barn mad under behandlingen. Prisen er 600 kr. Tiden kan bookes i receptionen eller online. Evt. spørgsmål kan rettes til: helle@kiropraktikicentrum.dk

  • Klinikken Nørreport
  • Klinikken Gammeltorv
Læs mere om behandlingen: Indlægssåler
Indlægssåler

Hvad er indlægssåler? Indlægssåler kan være en mulighed for dig, som har smerter eller gener i fødderne, i dine knæ, hofter eller i ryggen. Stammer dine smerter fra fejlstillinger relateret til fødderne er indlægssåler en effektiv behandlingsform, da de korrigerer din holdning og genopretter din anatomiske balance. Sålerne er: Skræddersyede til dine fødder: Foden er unik og ingen er ens. Derfor fremstiller jeg indlægssålerne individuelt til hver enkelt, så de passer perfekt til lige netop din fod. Fremstillede til dine behov: Der er stor forskel på om du skal bruge indlægssåler til hverdag, på arbejde eller når du dyrker sport. Derfor tager jeg altid udgangspunkt i dit liv og dine behov, når jeg fremstiller dine indlægssåler. Tilpasset dine sko: En god indlægssål, er én du bruger! Formen på dine indlægssåler skal derfor altid tilpasses de sko du bruger oftest. En sål til dine løbesko er naturligvis meget anderledes end en sål til dine stiletter Fremstillede af tekniske materialer: Jeg har over 25 forskellige tekniske materialer, som jeg kan bruge til din indlægssål. Alt efter dit behov, vælger jeg de bedst egnede. På den måde sikrer jeg dig både optimal komfort, holdbarhed og effekt. Der er seks måneders garanti på sålernes holdbarhed. I sålens pris er der inkluderet en opfølgning efter én måned, hvor vi ser på udviklingen og din krops reaktion på sålerne. Tilskud: Din læge kan, i særlige tilfælde, henvise dig til indlægsbehandling jf. servicelovens § 112. Er du medlem af Sygeforsikringen "danmark" i gruppe 1, 2 eller 5, ydes der tilskud til indlæg fremstillet efter funktionelt aftryk. Konsultation En konsultation er for dig, som har smerter i dine fødder, dine knæ, hofter eller i ryggen. Formålet er at analysere dit problem og finde frem til den bedste behandling heraf. En konsultation består af fem trin: Sygehistorie : Vi gennemgår et spørgeskema med fokus på din livsstil, din hverdag og din forhistorie, og på din ​​smerte - hvor er den og hvordan startede det  - gradvist eller pludseligt ? Analyse af holding og krop: Jeg vurderer bevægelsen i dine led, muskler, blodkar og hudens følesans. Jeg kigger også på din holdning for at forstå din morfologi(form)og derved søge årsagen til dine problemer. Analyse af gang og løb: En analyse af din krop under bevægelse bidrager til at forstå oprindelsen af dit problem. Hvis smerten forekomme under udøvelse af andre former for sport end løb (dans, golf, squash, badminton osv.) er det en stor hjælp, hvis du laver en lille film af dig selv, mens du dyrker din sport. Fodaftryk: Fodaftrykket viser fodens form og størrelse og afslører belastninger på foden, og aftrykket danner blandt andet baggrunden for at fremstille dine indlægssåler. Analyse af sko: Dine sko afslører meget om din gang, holdning og belastninger. Jeg rådgiver dig også om skovalg og foreslår gerne sko specielt egnet til dig og dine behov. Hvis du har behov for indlægssåler, er det også vigtigt, at jeg ser dine sko, så indlægssålerne kan tilpasses dine sko.

  • Klinikken Nørreport
Læs mere om behandlingen: Laserterapi
Laserterapi

Hvad er Laserterapi? Laserterapi er brugen af specifikke bølgelængder af lys til at skabe terapeutiske effekter. Disse effekter omfatter hurtigere sårheling, smertelindring, forbedret blodcirkulation og formindsket hævelse. I Kiropraktik i Centrum råder vi over den kraftfulde K- Laser som et effektivt supplement til den kiropraktiske behandling. Hvad sker der ved en Laserterapi? Laserbehandling er smertefri. Den frigivne energi øger blodcirkulationen, trækker væske, ilt og næringsstoffer til det beskadigede område. Dette skaber et optimalt helbredende miljø, der reducerer betændelse, hævelser, muskelkramper, stivhed og smerte. Det skadede område vender tilbage til sin normaltilstand, så funktionen i det behandlede område genoprettes, og smerten mindskes. Hvor tit skal der behandles? Akutte tilstande kan behandles daglig, især hvis de er ledsaget af betydelige smerter. Mere kroniske problemer responderer bedre, når behandling gives to til 3 gange om ugen, aftagende til en gang hver uge eller hver anden uge afhængig af den opnåede effekt. Hvor mange behandlinger skal der til? Det afhænger af hvilken tilstand, der behandles. For nogle akutte tilstande vil en til seks behandlinger være tilstrækkeligt. Tilfælde af en mere kronisk karakter kræver måske 10-15 behandlinger. Gør det ondt? Hvordan føles en behandling? Behandlingen er ikke ubehagelig. Ofte mærker man intet. Lejlighedsvis føles mild, lindrende varme eller prikken. Områder med smerte eller betændelse kan kortvarigt efter en behandling være mere følsom, inden smertereduktion indtræder. Laserterapi kan hjælpe f.eks. ved: Slidgigt Ledsmerter Seneskader Hævelser og blodansamlinger Forstuvninger Muskelskader Irriteret brusk på indersiden af knæskallen Hælspore Fibromyalgi Diabetiske fodsår Væskeophobning Smerter efter operation Brystbetændelse Sårede brystvorter

  • Klinikken Nørreport