fbpx

Hvad er forskellen på en kiropraktor og en fysioterapeut?

Hvad er forskellen på en kiropraktor og en fysioterapeut? Det er et spørgsmål, vi kiropraktorer ofte bliver mødt med. Mon ikke fysioterapeuter også gør? Som kiropraktorer og fysioterapeuter hører vi ofte “Nå, du er sådan en, som knækker / Du er sådan en, der giver en omgang massage”. 

Hvis patienten, der spørger, har ondt i nakke eller ryg, vil han eller hun egentligt bare vide: “Kan du hjælpe mig, så jeg får mindre ondt og kan bevæge mig igen”? Her er det fair at sige, at det kan begge faggrupper gøre.  

“Men hvad er bedst og hurtigst?”, vil patienten sikkert efterfølgende spørge. Her er jeg ret sikker på, at det nemmeste svar for en kiropraktor med en ledig tid i kalenderen er, at det er kiropraktik – og fysioterapeuten vil sige, at fysioterapi er løsningen.  

Har du fået hold i nakken eller lænden og prøver at google dig frem til et svar, så bliver du hurtigt forvirret. Der er mange behandlere og sundhedsfaglige hjemmesider, som forsøger at give et sort-hvidt svar. Oftest bygger de svar på gamle skrøner om de to professioners ligheder og uligheder – godt krydret med gamle fagpolitiske postulater om eneret til at behandle forskellige tilstande.  

Vi skal faktisk ikke mange år tilbage, før der var skarpe faggrænser imellem de to professioner, som resultat af disse skænderier og fagkampe. I dag ved vi, at der ikke er noget sort-hvidt svar på effekten af kiropraktik versus fysioterapi.  I stedet er der kommet fokus på tværfagligt samarbejde og gensidig respekt de to faggrupper imellem, hvorfor grænserne er nu mere udviskede. 

Sandheden er, at begge faggrupper i dag har adgang til resultaterne af den store mængde forskning om bevægeapparatets lidelser, der løbende bliver foretaget. Forskningen laves af læger, kiropraktorer, fysioterapeuter og forskere inden for alle mulige faggrupper. Resultaterne sammenfattes til kliniske retningslinjer, som løbende opdateres af sundhedsmyndighederne. Det er ikke kogebogsopskrifter for, hvordan vi skal gøre vores arbejde, men derimod en kraftig pegepind for, hvordan vi kan praktisere på et evidensbaseret grundlag. 

Stort set alle forskningsartikler afsluttes med en anbefaling om, at der fortsat skal forskes indgående inden for dette felt. Vi ved i dag meget om lidelser i bevægeapparatet, men der er fortsat også meget, vi ikke ved. Derfor er der god grund til at være ydmyg i vores behandling af patienter – uanset om vi er kiropraktorer eller fysioterapeuter. 

Jeg vil tro, at de fleste kiropraktorer og fysioterapeuter kan blive enige om, at deres kompetencer og fokus er at hjælpe mennesker med ondt i bevægeapparatet. Det vil sige smerter eller funktionsbegrænsninger i ryg, nakke, lænd, haleben, ankel, knæ, hofte, skulder, albue, håndled, fingre, tæer eller kæbe. Eller afledte smerter eller ubehag som eventuelt kan stamme fra nogle af disse områder, såsom hovedpine, svimmelhed, træthed, manglende koncentration mm. 

Kiropraktorer og fysioterapeuter skal hjælpe mennesker til at finde ud af, hvad de fejler (diagnostik), hvorfor de evt. fejler det (rådgivning), hvordan man får det væk (behandling) - og til sidst hvordan man undgår tilstanden kommer igen (ergonomi og rådgivning). 

Det er en enorm mundfuld at gabe over for en enkelt kiropraktor eller fysioterapeut, og derfor vil de fleste nok specialisere sig inden for nogle kerneområder ift. hvad deres viden, interesser, kompetencer og måske fysik tillader. 

Derfor kan kiropraktorer, som kommer fra samme uddannelse på Syddansk Universitet, have samme mål men mange forskellige tilgange. Ligeledes for fysioterapeuter som kommer fra forskellige fysioterapeutskoler. 

Herunder kan du læse nogle bud på konkrete forskelle og ligheder mellem kiropraktorer og fysioterapeuter. 

Hvad er forskellene på en kiropraktor og en fysioterapeut?

 

Uddannelse

Kiropraktoruddannelsen er en 5-årig kandidatuddannelse fra Syddansk Universitet efterfulgt af et år i turnus ved en autoriseret kiropraktor. Det eneste sted, man kan læse til kiropraktor i Danmark er på Syddansk Universitet i Odense.

Læs mere om uddannelsen, hvor 85% af fagene er fælles med de medicinstuderendes her.

Fysioterapeutuddannelsen er en 3,5-årig professionsbacheloruddannelse, der foregår på mange forskellige skoler rundt i omkring i landet. Fysioterapeuter kan i dag videreuddanne sig til Kandidat i Fysioterapi. Læs mere om uddannelsen her.

 

Tilskud

Det kræver en lægehenvisning at få tilskud til fysioterapi, hvor dette ikke er nødvendigt for kiropraktik. Dog er tilskuddet til fysioterapi væsentligt højere - om end ofte med begrænsning på antal behandlinger, hvor dette er ubegrænset ved kiropraktik. Se vores priser her

 

Røntgen

Som kiropraktor er man uddannet i både at tage og fortolke røntgenbilleder. Kiropraktorer, som er tilknyttet overenskomst med sygesikringen, har eget røntgenudstyr på klinikken, så de nemt og hurtigt kan tage billeder når relevant. Det er enormt praktisk hurtigt at kunne udelukke grunde til ikke at skulle behandle – og i stedet henvise vores patienter til anden relevant udredning eller behandling. 

 

Arbejdsplads

Fysioterapeuter arbejder i højere grad på sygehuse med langvarig, kompliceret genoptræning og rehabiliteringsforløb efter sygdomme, lammelser og brud. Fysioterapeuter arbejder derfor traditionelt set tæt sammen med læger.  

Kiropraktorer, som oftest arbejder i privatklinikker, skal selv aktivt arbejde for at etablere disse samarbejder med læger, ofte den praktiserende læge. Dette er i dag gjort meget nemmere ved, at kiropraktorernes journalsystemer har mulighed for at kommunikere med lægens, hvis der gives samtykke. 

 

Fælles for kiropraktorer og fysioterapeuter er, at: 

De har samme tilgang til kliniske retningslinjer for undersøgelse og diagnostik, rådgivning, behandling og forebyggelse. Dette for at patienterne får indsigt og mulighed for målrettet egen-indsats. 

Begge faggrupper benytter sig af den store fællespulje af mere eller mindre blide og hårde manuelle behandlingsmetoder af muskler og led. Herunder massage, triggerpunktsterapier og et hav af forskellige stræk- og trykbehandlinger med forskellige navne. Desuden forskellige former for nålebehandlinger som akupunktur og dry needeling. 

Begge faggrupper har lov til at udføre manipulationsbehandling. Traditionelt set og fortsat i dag er kiropraktorens kendte varemærke manipulationsbehandlingen: Det hurtige og præcise stræk af et led for at smertelindre og forbedre bevægelighed og dermed funktion at led, muskler og nerver. Men dette varemærke er ikke længere beskyttet og forbeholdt kiropraktorer, og i dag er der mange fysioterapeuter, som også benytter sig af denne behandlingsform efter videreuddannelse.  

Både kiropraktorer og fysioterapeuter opnår autorisation til selvstændigt virke under sygesikringen når der er færdiguddannede. Det gælder for begge faggrupper, at de for at følge med i de nyeste kliniske retningslinjer må videreuddanne sig løbende. 

Som patient kan man få tilskud fra sygesikringen til både kiropraktik og fysioterapi. For at få tilskud til behandlingen skal klinikken have et ydernummer / overenskomst med sygesikringen. Der er tendens til, at flere og flere kiropraktorer og fysioterapeuter bliver forskere i stedet for klinikere. 

For at opsummere: Hvad er så den rigtige behandling for dig, hvis du pludseligt får, eller længe har haft, ondt i en ankel, knæproblemer, skuldersmerter, rygsmerter eller ondt i nakken

Som du nu har læst, er der ikke er noget entydigt svar på, om det er en fysioterapeut eller en kiropraktor, der kan hjælpe dig bedst, og dermed heller ikke et entydigt svar på spørgsmål: ”Hvad er forskellen på en kiropraktor og en fysioterapeut?”

Ofte kan en kombination af flere behandlinger være løsningen for dig. Afgørende er det, at det ikke er en konkurrence om at få lov til at behandle – derimod et samarbejde. 

Kiropraktik i centrum er vi fokuserede på tværfaglighed. Din indgang til klinikken vil som udgangspunkt ske via en af vores kiropraktorer. Efter grundig sygehistorie og undersøgelse vil vi sammen med dig kunne tilrettelægge det optimale forløb – ofte i samarbejde med, eller alene hos, klinikkens fysioterapeut eller en af vores øvrige dygtige behandlere. Har du brug for en akut kiropraktor i København eller har brug for hjælp til et problem du har døjet med i længere tid, så står vores hold af dygtige behandlere klar til at hjælpe dig.

Ønsker du at få en tid direkte hos en af vores fysioterapeuter er dette naturligvis også muligt. Kontakt os her for at komme i gang med din behandling hos vores dygtige personale.