fbpx

Blog

Read the blog post: Hvad er et hekseskud?
2020-10-19 13:46:32

Hvad er et hekseskud?

Hvad er et hekseskud? Det kommer som lyn fra en klar himmel og føles som en forbandelse... “Jeg tror, at jeg har fået et hekseskud, er der mange, der siger, når de opsøger en kiropraktor med smerter i ryggen” – men, hvad er så det? Kært barn har mange navne. Nogen siger også, at jeg har hold, lumbago, en nerve i klemme eller et låst led. Et hekseskud er ikke nogen diagnose, og derfor er der ofte fri fortolkning, forklaring og dermed behandling ved denne tilstand. Fagfolk og forskere kan heller ikke blive enige om nøjagtig, hvad årsagen er. Men ondt det gør det! Et hekseskud er en gammel betegnelse for pludseligt indsættende smerter i ryggen. Det kommer meget pludseligt som et lyn fra en klar himmel i form af et stik eller et voldsomt jag og føles nok dermed som en forbandelse. Måske fra en heks? og dermed betegnelsen hekseskud? Hvis smerten sidder i lænden, kan det også kaldes akut lumbago eller et lændehold. Smerten kan sidde hvor som helst i rygsøjlen og alt efter hvor, kan den stråle til balde og lår eller rundt om brystkassen ud til skuldre og arme. Smerteintensiteten kan variere fra ubehag til ekstreme smerter, hvor man slet ikke tør eller kan bevæge sig. Jeg havde for nogle uger siden en mand inde til behandling på klinikken, som var krigsflygtning. Han havde tidligere undergået tortur og havde synlige skudsår på kroppen. Han fortalte, at hans lændesmerter var klart det værste, han nogensinde havde oplevet. Det er tankevækkende, at det kan være så voldsomt, men vi hører det ofte på klinikken. Hvorfor får man et hekseskud? Det opstår typisk efter en banal bevægelse, man har gjort på nøjagtig samme måde mange gange før. Men når det udløser en smerte, kalder man det pludseligt for en “forkert bevægelse”. Ofte har der været stive eller stramme muskler forinden, måske sekundært til at man måske har været belastet fysisk eller psykisk. Derfor er det ikke den enkelte udløsende bevægelse som er årsagen, men måske er det dét, man har foretaget eller været udsat for i ugerne eller dagene før. De stive led eller muskler kommer måske ud i en yderstilling og for at beskytte dig, låser leddene sig måske for at begrænse skaden. Jeg skriver ”måske”, fordi man faktisk ikke ved det med sikkerhed. Men det er en accepteret simplificeret og afdramatiserende forklaringsmodel. En anden mere anatomisk funderet forklaring er, at inde i de små led i ryggen kan en flig brusk eller ledkapsel komme i klemme og dermed forstyrre normal ledbevægelse og dermed forstyrre nerveimpulser til og fra leddet som dermed igangsætter en krampe. Hermed er en ond cirkel i gang. Når både muskler og led strammer til, vil der efter få minutter opstå forskellige kompensationer, og så kan det være svært at pege på en enkelt struktur som et led eller en muskel som årsag eller smerteudspringet. Derfor bruger fagfolk også diagnosen: “uspecificerede rygsmerter”. Her er der mange patienter, som bliver skuffede over, at de ikke kan få en mere specifik forklaring eller diagnose på så klar en smerte. De gode nyheder er dog at man efter en simpel sygehistorie og en grundig undersøgelse ofte kan oplyse patienten om, at smerterne er helt ude af proportioner med skaden. Desuden har de en rigtigt god prognose - selv uden behandling! Dette er selvfølgelig en lettelse for den som har smerter – og afdramatiserende information er faktisk første skridt til, at du er i bedring.  Hos Kiropraktik i Centrum kan vores kiropraktorer og fysioterapeuter hjælpe dig med denne information. Råd ved hekseskud Forsøg så vidt muligt at holde dig i bevægelse og træk vejret dybt for at modvirke spændinger - bevægelse udkonkurrerer smerte. Råd vil selvfølgelig være afhængig af, hvor i rygsøjlen du har smerter. Når du ikke er i bevægelse, anbefaler vi: hellere ligge end sidde – gerne med en pude under knæene. Det er OK at ligge på et hårdt underlag. Har du for ondt til at bevæge dig, så læg dig på gulvet med bøjede knæ og hofter, således at underbenene hviler på f.eks. en stol. Det kan være relevant at supplere med almindeligt smertestillende håndkøbsmedicin – evt. i samråd med din læge. Is på det smertefulde område - 10 minutter på / 60 minutter af! Undgå is direkte på huden. Paradoksalt nok kan en varmepude også afhjælpe muskelspasmerne. Hvis ikke du kan bevæge dig, må du selvfølgelig blive hjemme – men så vidt muligt undgå sygemelding. Behandling ved en kiropraktor har til formål at frigøre smertefulde og låste muskler og led. Dette vil være med til at fremskynde din bedring. Behandlingen ved kiropraktor vil typisk bestå af nogen led frigørende teknikker som stræk og tryk samt evt. massage og dry needling akupunktur af krampet muskulatur. Hvad med fremtiden? Når man har oplevet at have et ordentligt hekseskud, hvor man har været lammet af smerter og angst for, om det nu var det… - med den aktive livsstil? Så er planen, at man vil gøre, hvad som helst for ikke at komme i den situation igen. Desværre er der ikke nogen garantier for, at det ikke sker igen - og der er intet man kan gøre som sikrer, at det aldrig sker. Men generelt set jo bedre form man er i, jo hurtigere kommer man igennem det, hvis det sker igen. Har du bare oplevet et enkelt hold, så lev som du plejer og sørg for at holde dig i bevægelse på en måde, som du synes er sjov og giver mening for dig. Har du oplevet tilbagevendende hekseskud, anbefaler vi, at du snakker med din kiropraktor, så der evt. kan tilrettelægges en forebyggende behandlingsplan som supplement til øvelser i regi af fysioterapeut, hvor vi sikrer, at dine muskler og led arbejder så optimalt som muligt. Vær opmærksom på følgende Hvis du har symptomer på hekseskud, men OGSÅ har: Smerter som stråler fra lænd eller balde til under knæniveau, som forværres ved nysen, hosten eller generelt bugpres Føleforstyrrelse i benene eller i et område svarende til, hvis du havde ridebukser på Tendens til ikke at kunne lade vandet eller holde prutter tilbage eller generelt ændret afføringsmønster. Så kan det være fordi, der er tale om en nerve som er irriteret eller er kommet i klemme. Dette vil oftest være pga. en diskusprolaps. Her er prognosen fortsat god, men man må forvente et længere behandlings- og opfølgningsforløb i samarbejde med din læge. Se mere info herom under prolapspakken. Skrevet af Johan Hellemose, kiropraktor hos Kiropraktik i Centrum.  

Read the blog post: Hvad er forskellen på en kiropraktor og en fysioterapeut?
2019-10-28 14:26:47

Hvad er forskellen på en kiropraktor og en fysioterapeut?

Hvad er forskellen på en kiropraktor og en fysioterapeut? Det er et spørgsmål, vi kiropraktorer ofte bliver mødt med. Mon ikke fysioterapeuter også gør? Som kiropraktorer og fysioterapeuter hører vi ofte “Nå, du er sådan en, som knækker / Du er sådan en, der giver en omgang massage”.  Hvis patienten, der spørger, har ondt i nakke eller ryg, vil han eller hun egentligt bare vide: “Kan du hjælpe mig, så jeg får mindre ondt og kan bevæge mig igen”? Her er det fair at sige, at det kan begge faggrupper gøre.   “Men hvad er bedst og hurtigst?”, vil patienten sikkert efterfølgende spørge. Her er jeg ret sikker på, at det nemmeste svar for en kiropraktor med en ledig tid i kalenderen er, at det er kiropraktik – og fysioterapeuten vil sige, at fysioterapi er løsningen.   Har du fået hold i nakken eller lænden og prøver at google dig frem til et svar, så bliver du hurtigt forvirret. Der er mange behandlere og sundhedsfaglige hjemmesider, som forsøger at give et sort-hvidt svar. Oftest bygger de svar på gamle skrøner om de to professioners ligheder og uligheder – godt krydret med gamle fagpolitiske postulater om eneret til at behandle forskellige tilstande.   Vi skal faktisk ikke mange år tilbage, før der var skarpe faggrænser imellem de to professioner, som resultat af disse skænderier og fagkampe. I dag ved vi, at der ikke er noget sort-hvidt svar på effekten af kiropraktik versus fysioterapi.  I stedet er der kommet fokus på tværfagligt samarbejde og gensidig respekt de to faggrupper imellem, hvorfor grænserne er nu mere udviskede.  Sandheden er, at begge faggrupper i dag har adgang til resultaterne af den store mængde forskning om bevægeapparatets lidelser, der løbende bliver foretaget. Forskningen laves af læger, kiropraktorer, fysioterapeuter og forskere inden for alle mulige faggrupper. Resultaterne sammenfattes til kliniske retningslinjer, som løbende opdateres af sundhedsmyndighederne. Det er ikke kogebogsopskrifter for, hvordan vi skal gøre vores arbejde, men derimod en kraftig pegepind for, hvordan vi kan praktisere på et evidensbaseret grundlag.  Stort set alle forskningsartikler afsluttes med en anbefaling om, at der fortsat skal forskes indgående inden for dette felt. Vi ved i dag meget om lidelser i bevægeapparatet, men der er fortsat også meget, vi ikke ved. Derfor er der god grund til at være ydmyg i vores behandling af patienter – uanset om vi er kiropraktorer eller fysioterapeuter.  Jeg vil tro, at de fleste kiropraktorer og fysioterapeuter kan blive enige om, at deres kompetencer og fokus er at hjælpe mennesker med ondt i bevægeapparatet. Det vil sige smerter eller funktionsbegrænsninger i ryg, nakke, lænd, haleben, ankel, knæ, hofte, skulder, albue, håndled, fingre, tæer eller kæbe. Eller afledte smerter eller ubehag som eventuelt kan stamme fra nogle af disse områder, såsom hovedpine, svimmelhed, træthed, manglende koncentration mm.  Kiropraktorer og fysioterapeuter skal hjælpe mennesker til at finde ud af, hvad de fejler (diagnostik), hvorfor de evt. fejler det (rådgivning), hvordan man får det væk (behandling) - og til sidst hvordan man undgår tilstanden kommer igen (ergonomi og rådgivning).  Det er en enorm mundfuld at gabe over for en enkelt kiropraktor eller fysioterapeut, og derfor vil de fleste nok specialisere sig inden for nogle kerneområder ift. hvad deres viden, interesser, kompetencer og måske fysik tillader.  Derfor kan kiropraktorer, som kommer fra samme uddannelse på Syddansk Universitet, have samme mål men mange forskellige tilgange. Ligeledes for fysioterapeuter som kommer fra forskellige fysioterapeutskoler.  Herunder kan du læse nogle bud på konkrete forskelle og ligheder mellem kiropraktorer og fysioterapeuter.  Hvad er forskellene på en kiropraktor og en fysioterapeut?   Uddannelse Kiropraktoruddannelsen er en 5-årig kandidatuddannelse fra Syddansk Universitet efterfulgt af et år i turnus ved en autoriseret kiropraktor. Det eneste sted, man kan læse til kiropraktor i Danmark er på Syddansk Universitet i Odense. Læs mere om uddannelsen, hvor 85% af fagene er fælles med de medicinstuderendes her. Fysioterapeutuddannelsen er en 3,5-årig professionsbacheloruddannelse, der foregår på mange forskellige skoler rundt i omkring i landet. Fysioterapeuter kan i dag videreuddanne sig til Kandidat i Fysioterapi. Læs mere om uddannelsen her.   Tilskud Det kræver en lægehenvisning at få tilskud til fysioterapi, hvor dette ikke er nødvendigt for kiropraktik. Dog er tilskuddet til fysioterapi væsentligt højere - om end ofte med begrænsning på antal behandlinger, hvor dette er ubegrænset ved kiropraktik. Se vores priser her.    Røntgen Som kiropraktor er man uddannet i både at tage og fortolke røntgenbilleder. Kiropraktorer, som er tilknyttet overenskomst med sygesikringen, har eget røntgenudstyr på klinikken, så de nemt og hurtigt kan tage billeder når relevant. Det er enormt praktisk hurtigt at kunne udelukke grunde til ikke at skulle behandle – og i stedet henvise vores patienter til anden relevant udredning eller behandling.    Arbejdsplads Fysioterapeuter arbejder i højere grad på sygehuse med langvarig, kompliceret genoptræning og rehabiliteringsforløb efter sygdomme, lammelser og brud. Fysioterapeuter arbejder derfor traditionelt set tæt sammen med læger.   Kiropraktorer, som oftest arbejder i privatklinikker, skal selv aktivt arbejde for at etablere disse samarbejder med læger, ofte den praktiserende læge. Dette er i dag gjort meget nemmere ved, at kiropraktorernes journalsystemer har mulighed for at kommunikere med lægens, hvis der gives samtykke.    Fælles for kiropraktorer og fysioterapeuter er, at:  De har samme tilgang til kliniske retningslinjer for undersøgelse og diagnostik, rådgivning, behandling og forebyggelse. Dette for at patienterne får indsigt og mulighed for målrettet egen-indsats.  Begge faggrupper benytter sig af den store fællespulje af mere eller mindre blide og hårde manuelle behandlingsmetoder af muskler og led. Herunder massage, triggerpunktsterapier og et hav af forskellige stræk- og trykbehandlinger med forskellige navne. Desuden forskellige former for nålebehandlinger som akupunktur og dry needeling.  Begge faggrupper har lov til at udføre manipulationsbehandling. Traditionelt set og fortsat i dag er kiropraktorens kendte varemærke manipulationsbehandlingen: Det hurtige og præcise stræk af et led for at smertelindre og forbedre bevægelighed og dermed funktion at led, muskler og nerver. Men dette varemærke er ikke længere beskyttet og forbeholdt kiropraktorer, og i dag er der mange fysioterapeuter, som også benytter sig af denne behandlingsform efter videreuddannelse.   Både kiropraktorer og fysioterapeuter opnår autorisation til selvstændigt virke under sygesikringen når der er færdiguddannede. Det gælder for begge faggrupper, at de for at følge med i de nyeste kliniske retningslinjer må videreuddanne sig løbende.  Som patient kan man få tilskud fra sygesikringen til både kiropraktik og fysioterapi. For at få tilskud til behandlingen skal klinikken have et ydernummer / overenskomst med sygesikringen. Der er tendens til, at flere og flere kiropraktorer og fysioterapeuter bliver forskere i stedet for klinikere.  For at opsummere: Hvad er så den rigtige behandling for dig, hvis du pludseligt får, eller længe har haft, ondt i en ankel, knæproblemer, skuldersmerter, rygsmerter eller ondt i nakken?  Som du nu har læst, er der ikke er noget entydigt svar på, om det er en fysioterapeut eller en kiropraktor, der kan hjælpe dig bedst, og dermed heller ikke et entydigt svar på spørgsmål: ”Hvad er forskellen på en kiropraktor og en fysioterapeut?” Ofte kan en kombination af flere behandlinger være løsningen for dig. Afgørende er det, at det ikke er en konkurrence om at få lov til at behandle – derimod et samarbejde.  I Kiropraktik i centrum er vi fokuserede på tværfaglighed. Din indgang til klinikken vil som udgangspunkt ske via en af vores kiropraktorer. Efter grundig sygehistorie og undersøgelse vil vi sammen med dig kunne tilrettelægge det optimale forløb – ofte i samarbejde med, eller alene hos, klinikkens fysioterapeut eller en af vores øvrige dygtige behandlere. Har du brug for en akut kiropraktor i København eller har brug for hjælp til et problem du har døjet med i længere tid, så står vores hold af dygtige behandlere klar til at hjælpe dig. Ønsker du at få en tid direkte hos en af vores fysioterapeuter er dette naturligvis også muligt. Kontakt os her for at komme i gang med din behandling hos vores dygtige personale.

Read the blog post: Kiropraktik i centrum af København
2019-10-24 11:17:28

Kiropraktik i centrum af København

Kiropraktik i Centrum er en moderne kiropraktorklinik i hjertet af København, hvor du som patienten er i centrum!  Hvorfor har vi kaldt klinikken for Kiropraktik i Centrum?  Selvfølgelig fordi Nørreport er centrum af København.  Vi ligger stort set op af trapperne fra Nørreport Metro på Linnésgade 25, 3. sal med spændende og flot udsigt udover Torvehallerne og Ørstedsparken i baggrunden. Her har vi ligget siden september 2011 – efter at være flyttet fra adresse på Nørre Farimagsgade.  Klinikkens beliggenhed ved Nørreport Station, som dagligt benyttes af knap 150.000 tog og metro passagerer – samt 250.000 personer, som dagligt passerer stationen gør naturligvis, at vi er meget let tilgængelige for mange mennesker. Vi har patienter, som besøger os dagligt fra nær og fjernt.   Det myldrer med liv og aktivitet uden for klinikken, og derfor har vi på klinikken gjort ekstra meget ud af at indrette klinikken, så man hurtigt kommer ned i gear og føler sig tryg og tilpas.  Navnet “Kiropraktik i Centrum” har dog den dobbeltbetydning, at vi gerne vil lægge vægt på, at vi først og fremmest er en kiropraktor klinik - men at klinikken tilbyder meget mere.  Vi er en stor tværfaglig klinik med mange andre faggrupper og behandlere. Vi er en af de første kiropraktorklinikker i Danmark, som har en fysioterapeut med på partner og ejerkredsniveau, hvilket vi er særligt stolte af, fordi det understøtter vores tværfaglige profil. Hvis du har et akut behov for kiropraktor i weekenden, eller generelt et behov for hjælp mod nakkesmerter, rygsmerter, skuldersmerter, iskias, lændesmerter eller andet, kan du kontakte os her.

Read the blog post: Billig kiropraktor i København
2019-10-01 10:53:56

Billig kiropraktor i København

Søger du en billig kiropraktor i København, anbefaler vi, at du læser denne artikel. Alle autoriserede kiropraktorer i Danmark er underlagt de samme priser under overenskomst med Den offentlige Sygesikring.  Derfor er det ikke muligt at finde en kiropraktor i København eller andre landsdele, som er billigere end andre kiropraktorer på vores ydelser. Alle som har et sygesikringskort får tilskud til kiropraktisk undersøgelse og behandling. Det kræver ingen henvisning fra læge. Se priserne her. Vi anbefaler dig at undersøge, om du gennem din arbejdsplads har en forsikring, som dækker kiropraktikbehandlinger. Derudover er der mange private sundheds-, pensions- eller ulykkesforsikringer, som dækker behandling ved kiropraktor eller fysioterapeut. Kiropraktik i Centrum har samarbejde med de fleste forsikringsselskaber, og fremviser du dokumentation for dækning ved start af behandling, afregner vi direkte med forsikringsselskabet, så du ikke har nogen udlæg. Er du medlem af Sygeforsikringen "danmark", afregner vi tilskud direkte med dem. Hvis du har nyopstået diskusprolaps i lænden eller iskiassmerter, hvor årsagen skyldes spinalstenose, er det muligt at få væsentligt større sygesikringstilskud til behandling, da behandlingsindsatsen kan være særligt krævende.  Dette er for at sikre at behandlingen bliver billigere for dig. Læs mere om prolapspakke her. Hvis du vil have en billig kiropraktor i København, er det med andre ord kvaliteten af behandlingen, du skal kigge på og ikke prisen. Vores fagligt dygtige kiropraktorer står klar til at hjælpe dig, og garanterer dig den højeste kvalitet, så du slipper med den mindst mulige regning. Kontakt os her, for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Read the blog post: Akut kiropraktor i weekenden
2019-10-01 10:44:25

Akut kiropraktor i weekenden

Har du et akut behov for kiropraktor i weekenden, kan du kontakte os. Vi anbefaler, at du kan booke en tid online her eller ringe til os på 33123920. Kiropraktik i Centrum er en af de få kiropraktorklinikker i København, som også har åbent i weekenden (om lørdagen), hvor vi behandler akut opståede problemer. Hvis du leder efter en akut kiropraktor i weekenden, kan vi hjælpe dig. Vi ligger få meter fra Nørreport Station, og er meget nemme at komme til med bus, metro og tog. Vores klinik består af et stort team af tværfaglige behandlere, som er klar til at hjælpe dig, også når problemet er opstået akut. Akutte smerter fra ryg (også kaldet akut lumbago eller hekseskud) eller nakke er ofte noget som opstår pludseligt, og giver dig store gener i hverdagen, såfremt de ikke behandles korrekt. Dette er vi forberedt på i Kiropraktik i Centrum, hvor vi kan tilbyde udvidede åbningstider alle ugens dage samt weekenden (lørdag): Mandag – torsdag 07.00 - 19.00 Fredag 07.00 - 18.00 Lørdag 09.00 - 15.00   Kiropraktorvagten Har du akut behov for en kiropraktor om søndagen eller på helligdage, henviser vi til Kiropraktorvagten. Ring: 33330050 hvor konsultation kan aftales mellem 08.00 – 16.00. Kiropraktorvagten varetages af regionens kiropraktorer, så du henvises til aktuel klinik i regionhovedstaden. Kiropraktorvagten er i øvrigt åben både lørdag og søndag som en service ved akutte smerter. Priserne for Kiropraktorvagtens kan ses her.