fbpx

Lændesmerter

Over halvdelen af alle konsultationer hos en kiropraktor skyldes lændesmerter. Ved lændesmerter (lumbago) forstås smerter i den nederste del af ryggen. Smerterne strækker sig typisk i et bånd tværs over lænden og provokeres ofte ved bevægelse ud i yderstillinger. Der kan også være fornemmelse af udstråling til et eller begge ben. Man taler så om lumbago-iskias.

Lændesmerter er meget almindeligt forekommende, og i løbet af et  liv vil to-tredjedele have haft lændesmerter i kortere eller længere perioder. Hos tre-fjerdedele kan man ikke stille nogen præcis diagnose, og man kalder smerterne for uspecifikke- eller funktionsbetingede lændesmerter, hvilket blot vil sige, at ryggen ikke fungerer som den skal. Kiropraktoren bruger her diagnosen ”biomekanisk dysfunktion”, når han har udelukket, at der ligger en alvorlig lidelse bag symptomerne. Hos den resterende en-fjerdedel vil årsagen til lændesmerterne kunne identificeres som discusprolaps, knogleskørhed eventuelt med brud i ryggen eller forskellige gigtsygdomme.

Som ved nakkesmerter skelnes der mellem akutte lændesmerter, som har stået på i under seks uger, og kroniske lændesmerter, som har varet i mindst tre måneder.

Akut opståede lændesmerter (hold i ryggen, hekseskud, facet syndrom) kommer typisk efter en pludselig overbelastning, såsom et løft af en tung genstand eller et uhensigtsmæssigt “bøj forover med drejet overkrop”. Sådanne lændesmerter kan ofte være kraftige, og patienten kan være stærkt bevægelseshæmmet. Den siddende stilling forværrer typisk smerterne, mens det kan opleves som en lettelse at bevæge sig  eller at ligge på ryggen med bøjede. Kiropraktisk behandling forkorter typisk en episode med akutte lændesmerter.

Årsagerne til kroniske lændesmerter er som regel meget sammensatte, og desværre er vores nervesystem indrettet således, at smerte kan lagres i nerverne, således at smerten er til stede længe efter den oprindelige årsag til smerten er væk. Der ligger videnskabelig evidens bag, at kiropraktisk behandling er effektiv mod kroniske lændesmerter – i særdeleshed når det kombineres med træning af lænden.